ქართული მესიჯების ყიდვა

ფასი 130 ლარი
ერთი მესიჯის ფასი 0.013 ლარი.