ქართული მესიჯების ყიდვა

ფასი 2700 ლარი
ერთი მესიჯის ფასი 0.0027 ლარი.