ქართული მესიჯების ყიდვა

ფასი 1900 ლარი
ერთი მესიჯის ფასი 0.0038 ლარი.