ფასები | smsoffice.ge

ფასები

5 000

89 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.0178 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

10 000

149 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.0149 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

50 000

499 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.00998 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

100 000

899 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.00899 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

200 000

1500 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.0075 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

500 000

3000 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.006 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

1 000 000

3600 ლარი 4500 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.0036 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

3 000 000

9600 ლარი 12000 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.0032 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

5 000 000

15200 ლარი 19000 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.00304 ლარი
მოითხოვე ინვოისი